Czym jest system DNS?

dns jak dziala

Działanie systemu DNS przedstawić można według następujących kroków: wpisanie w przeglądarkę adresu internetowego, następnie system wysyła zapytanie do serwera DNS w którym prosi o wysłanie adresu IP do domeny, serwer nazw domen wysyła do komputera adres IP, który odpowiada konkretnej stronie, ostatnim etapem jest połączenie się komputera ze wskazanym adresem IP oraz wyświetlanie witryny internetowej. 

Polska w hierarchii systemu domen przyporządkowaną ma domenę „.pl”, która pozwala na tworzenie sub – domen.

Każde rozszerzenie domen jest nadzorowane przez organizację, która nadaje nazwy domeną. W Polsce odpowiedzialność za to instytucja NASK. Za ważniejsze sub – domeny odpowiedzialne są takie instytucje jak IPPT lub PAN.

Co to jest system DNS?

System DNS z angielskiego Domain Name System jest hierarchicznym systemem nazw domem, który odpowiada na zapytania o nazwy poszczególnych stron. 

System ten umożliwia rejestracje domen oraz połączenie ich z konkretnymi numerami IP, a także obsługuje komputery odnajdując ich adresy IP, które powiązane są z konkretnymi ich nazwami.

Typy serwerów DNS

System Nazw Domenowych podzielić można na dwa typy serwerów, którymi są:

 • serwery autorytatywne – służą do przechowywania konfiguracji domen reagują tylko na zapytania innych serwerów DNS,
 • serwery rekurencyjne – służą do odnajdywania adresów IP dla danej domeny.

Jak działa system DNS?

Działanie systemu DNS przedstawić można według następujących kroków:

 • wpisanie w przeglądarkę adresu internetowego,
 • następnie system wysyła zapytanie do serwera DNS w którym prosi o wysłanie adresu IP do domeny,
 • serwer nazw domen wysyła do komputera adres IP, który odpowiada konkretnej stronie,
 • ostatnim etapem jest połączenie się komputera ze wskazanym adresem IP oraz wyświetlanie witryny internetowej.

Polska w hierarchii systemu domen przyporządkowaną ma domenę „.pl”, która pozwala na tworzenie sub – domen. Każde rozszerzenie domen jest nadzorowane przez organizację, która nadaje nazwy domeną.

W Polsce odpowiedzialność za to instytucja NASK. Za ważniejsze sub – domeny odpowiedzialne są takie instytucje jak IPPT lub PAN.

Najważniejsze z rekordów w systemie nazw domenowych

Domeny przedstawione są jako rekordy DNS i każdy z nich ma swoją nazwę oraz przeznaczenie. Wyróżnić można następujące rekordy:

 • rekord A – jest to jeden z głównych rekordów domen, który umożliwia poprawne rozwiązanie adresu domeny. Przedstawiany jest w formie adresu IP,
 • rekord CNAME – ma on postać nazwy, która jest aliasem dla domeny. Użycie tego rekordu polega na uzyskaniu przez komputer adresu przyporządkowane do domeny. CNAME jest dobrym wyborem podczas tworzenia rekordów wildcart oraz sub – domen, których IP się powtarza. Użycie rekordów CNAME pozwala na zmienienie adresu IP podczas zmienienia adresu konkretnego rekordu przypisanego adresowi IP,
 • rekord MX – służy do wskazania położenia serwera, który obsługuje pocztę domeny. Rekord MX może zostać przyporządkowany jako priorytet, wówczas poczta przekazywana jest do najwyższego w hierarchii priorytetów serwera. Jeśli serwer ten nie odpowie poczta wędruje do serwera backupowego. Wartością rekordu MX jaką wpisujemy jest nazwa domeny,
 • rekord NS – służy do wskazania na jakich serwerach DNS znajduje się domena oraz do zmiany serwerów DNS dla danej domeny,
 • rekord SOA – rekord ten oznacza początek danych połączonych z domeną. Do każdej domeny przypisany może być jeden rekord SOA,
 • rekord TXT – umożliwia on umieszczenie informacji tekstowych związanych z opisem domeny,
 • rekord SRV – pozwala on zdefiniować adres IP dla konkretnej usługi.
Podziel się artykułem