Program 500 plus do zmiany? Populacja Polski nadal się kurczy

Program 500 plus na razie nie zmienił znacząco trendów demograficznych. Nadal nas ubywa. W pierwszym półroczu liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 11 tys. osób.

W końcu czerwca 2017 r. ludność Polski liczyła 38422 tys. osób – wg najnowszych, przedstawionych w poniedziałek danych GUS. Statystycy zauważają przy tym, że Polaków ubywa już szósty z kolei rok i jest to wynik „niekorzystnych tendencji – notowanych w skali rocznej – przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego.”

– Od 2013 r. jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej liczby urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym wzroście liczby zgonów wynikającym ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku – czytamy w raporcie GUS.

W pierwszym półroczu zanotowano 200 tys. urodzeń żywych – ledwo o ponad 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmarło natomiast około 211 tys. osób – ponad 13 tys. więcej niż w pierwszym półroczu 2016 roku.

– W konsekwencji – przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny i wyniósł 10,7 tys. – informuje GUS w komunikacie. Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2017 r., w wyniku ruchu naturalnego, na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 6 osób. W miastach odnotowano ubytek naturalny liczący -11,7 tys. z kolei na wsi przyrost wyniósł 0,9 tys.

Tym razem – choć tylko w symbolicznym stopniu – wsparciem okazała się imigracja. Z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji była wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały zameldowało się w pierwszym półroczu Polsce około 5,9 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 5,8 tys. osób.

Chiny rozważają uruchomienie własnej wersji programu 500 plus

Mniej ślubów, więcej rozwodów

Z danych GUS wynika również, że w pierwszym półroczu zawarto prawie 71 tys. związków małżeńskich – o ponad 2 tys. mniej w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r.

Rozwiodło się natomiast ponad 34 tys. par małżeńskich, a w przypadku kolejnych ok. 0,9 tys. małżeństw orzeczono separację – jest to więcej niż przed rokiem o około 2 tys. w przypadku rozwodów oraz 0,1 tys. w przypadku separacji.

Na razie więc – jak pokazują dane GUS – program 500 plus nie przyniósł przełomu. Nie zachęca do masowej prokreacji, ani do zakładania nowych rodzin. Zapewne ma inne zalety – redukuje biedę, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i powoduje, że większa grupa rodaków jest zadowolona, ale jako narzędzie wspierające prokreację sprawdza się niespecjalnie.

Być może więc najnowsze dane GUS dotyczące demografii Polski, to sygnał, by wprowadzić do programu 500 plus pewne zmiany i zastanowić się również nad innymi działaniami prokreacyjnymi?

Wykres: GUS.

Czytaj więcej: Morawiecki ma pomysł jak pomóc małym browarom.
Czytaj więcej: Najpierw woda, potem mięso? Orlen wprowadza nową markę.

Podziel się artykułem