Smutny obraz SKOK-ów. Sektor nadal na stratach. Mniej kas, depozytów i pożyczek

Kondycja sektora SKOK jest daleka od wyśmienitej. Tak wynika z opublikowanego właśnie raportu GUS dotyczącego wyników finansowych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r.

Cały sektor SKOK-ów w Polsce się kurczy. To pierwszy wniosek z raportu GUS. Pod koniec 2016 roku badaniem objęto o 8 kas mniej niż rok wcześniej – trzy kasy zostały przejęte przez banki, pięć ogłosiło upadłość.

Z ulic zniknęły w porównaniu do końca 2015 roku 232 oddziały i punkty obsługi klienta, a zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 18,6 proc.

Aktywa kas w końcu grudnia 2016 r. osiągnęły wartość 11,25 mld zł i zmniejszyły się o 8,7 proc. wobec stanu przed rokiem.

Czytaj więcej: Banki nie chcą płacić na upadające SKOK-i. Chcą zmian przepisów. Wątpliwe, by rząd posłuchał.

Mniej członków, depozytów i pożyczek

SKOK-i mają też mniej klientów niż rok wcześniej. Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 8,0 proc. W końcu 2016 r. jedna kasa zrzeszała średnio 48,3 tys. członków.

Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2016 r. osiągnęła poziom 10,78 mld zł i zmniejszyła się o 9,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W 2016 r. kasy zawarły 318 tys. umów depozytowych (442 tys. umów w 2015 r.), na kwotę 8,30 mld zł. Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 4292 zł, a rok wcześniej było to 5555 zł.

Kasy udzieliły też w ubiegłym roku mniej pożyczek niż rok wcześniej – w 2016 r. zawarto 402 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 545 tys. w roku poprzedzającym. Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2016 r. wyniosła 3614 mln zł i zmniejszyła się o 12,0 proc. w porównaniu z 2015 r. Ale wzrosła przy tym przeciętna wartość pożyczki – wyniosła 8995 zł, rok wcześniej było to 7534 zł.

Czytaj więcej: Komisarz w kolejnym SKOK-u. BFG wypłaciło już klientom upadłych kas prawie 5 mld zł.

Sektor nadal na stratach

Kurczą się przychody kas. W 2016 r. wyniosły 1,72 mld zł i zmniejszyły się o 32 proc. w porównaniu z 2015 r. Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody w kwocie 43,0 mln zł przy 52,6 mln zł w 2015 r.

Kasy nadal przynoszą straty. Wynik finansowy netto wyniósł minus 139,7 mln zł, z tego 21 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 50,3 mln zł, a stratę netto w wysokości 190,0 mln zł wykazało 19 kas.

Podziel się artykułem