Zaskakujący wzrost zatrudnienia w lipcu. Gorzej z pensjami

GUS podał w czwartek informacje o zatrudnieniu i płacach w Polsce. To pierwsze rośnie szybciej od oczekiwań, pensje odwrotnie

W lipcu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. niż rok temu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło w tym samym czasie o 4,9 proc. i wyniosło 4501,52 zł. Te dane są zaskoczeniem dla ekonomistów – szczególnie wzrost zatrudnienia. Spodziewano się, że wzrośnie ono o 4,3 proc., a wynagrodzenia o 5,4 proc.

Na to, że lipiec pod względem wzrostu zatrudnienia jest wyjątkowy zwrócił uwagę między innymi mBank.

Ten wzrost skomentowali też już ekonomiści z innych banków. – Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyraźnie zaskoczyła in plus […], mimo rekordowo niskiego bezrobocia i kurczących się wolnych zasobów pracy – napisano np. w popołudniowym komentarzu PKO BP.

Zdaniem jego ekonomistów oznaczać to może, że „obok ekstensywnego wzrostu podaży pracy z tytułu migracji rośnie także aktywność zawodowa, szczególnie osób w wieku produkcyjnym”.

Sygnalizowały to już ostatnie dane aktywności zawodowej – zauważa bank. – Dodatkowym czynnikiem wspierającym podaż pracy może być szybsza realokacja zasobów z rolnictwa do przemysłu i usług. Czynniki te, oprócz migracji, na razie łagodzą rosnącą presję na wzrost płac – dodają specjaliści z PKO BP.

Pensje mniej rosną przez górników?

I tu przechodzimy do wyjaśnienia powodu mniejszego niż się spodziewano wzrostu wynagrodzeń w lipcu. Większość ekonomistów spodziewała się tu lepszego wyniku, ale z prognozą trafił w punkt wcześniej BZ WBK.

– W lipcu wzrost płac spowolnił do 4,9 proc. z 6,0 proc., znacznie poniżej konsensusu, ale zgodnie z naszą prognozą 4,9 proc. – piszą jego analitycy w komentarzu w czwartek. Ich zdaniem, dla zrozumienia tego spowolnienia kluczowa jest obserwacja, że czerwcowy odczyt poszedł w górę ze względu na zmianę terminu płatności premii w górnictwie niewęglowym. – A zatem czynnik, który w czerwcu podbił dynamikę płac, w lipcu zadziałał w drugą stronę – zauważają.

Co miłe dla nas, ekonomiści z BZ WBK uważają, że niższy od oczekiwane odczyt dotyczący wynagrodzeń w lipcu nie oznacza osłabienia presji płacowej. – Nadal uważamy, że sytuacja na rynku pracy jest napięta i częściowo tylko łagodzona przez napływ siły roboczej z Ukrainy. W kolejnych miesiącach spodziewamy się wzrostu presji płacowej i przyśpieszenia wzrostu płac powyżej 6,0 proc. w czwartym kwartale tego roku – czytamy w ich komentarzu.

Podziel się artykułem